Servei de DPD-DPO

El RGPD introdueix la figura del DPD –Delegat de Protecció de Dades o Data Protection Officer – DPO, per el compliment proactiu i efectiu dels tractaments de dades personals.

El DPD i les seves dades de contacte han de ser comunicades a l’AEPD (Agència Espanyola de Protecció de Dades) màxima autoritat de control.

Aquest professional serà dessignat pel responsible, en base als seus coneixements i pràctica en protecció de dades i dret normatiu. Desenvoluparà les seves funcions en base a un contracte de serveis.

Quan és obligatori contractar la figura del DPD ?

El RGPD estableix que és obligatori el DPD en els segúents casos:

-Organitzacions les quals la seva activitat principal consisteix en tratament de dades que requereixen una observació habitual i sistemàtica de persones a gran escala.

-A totes les Autoritats i Organismes Públics ( a excepció de tribunals que actuen en la seva funció judicial).

-Organitzacions les quals la seva acivitat principal consisteix en el tractament de dades de categories especials (salut, étniques…etc.) o, dades sobre sobre condemnes o infraccions penals.

Funcions del Delegat de Proteccio de Dades 

El RGPD regula les funcions del DPD en:

-Supervisar el compliment normatiu de protecció de dades

-Informar i assessorar al responsable, encarregat de tractament i personal que tracten dades.

-Assessorar i executar els controls periòdics, auditories i Evaluacions d’Impacte relatives a la protecció de dades i supervisar la seva aplicació.

-Cooperar en tot moment amb les atoritats de control i actuar com a punt de contacte amb les mateixes.

 

Certificacions

L’AEPD ha desenvolupat un esquema de certificació de DPD-Delegats Protecció de Dades en col.laboració amb ENAC.

Aquest certificat reconeix les capacitats i competències professionals per portar a terme les funcions de DPD establertes en el RGPD UE-2016/679 del Parlament Europeu.

A més a més, contractar els serveis d’un DPD certificat, és una garantia de compliment normatiu i una mesura de responsabilitat proactiva.

 BF COSULTING-dataProtect- ofereix un servei personalitzat i presencial que s’adapta a les característiques de cada organització per tal de complir amb tots els requisits i màximes garanties.