DPO/DPD - Delegat de protecció de dades certificat

Des de BF CONSULTING -dataProtect- analitzem les característiques específiques de cada empresa, entitat, fundació i/o associació; el seu sector, i l’àmbit d’aplicació d'aquesta; per tal de portar a terme el projecte d’adaptació normatiu en Protecció de Dades totalment personalitzat segons les seves necessitats.

Aconsellem i assessorem sobre la millor manera d’organitzar tant a nivell tècnic com organitzatiu, la Protecció i Privacitat global de la seva empresa. Elaborant un sistema de Protecció de Dades real i efectiu.

Encarregant-nos de:

  • L’assessorament il·limitat, rigorós i permanent en normativa d’aplicació
  • La confecció, redacció i coordinació del Document de Seguretat de l’empresa
  • L'adaptació al nou RGPD i la LOPDGDD
  • La implantació de mesures tècniques i organitzatives
  • La responsabilitat social corporativa; adhesió a codis de conducta, mesures de seguretat i polítiques de desenvolupament i accés a dades
  • La designació, nominació del DPD/DPO; si s'escau.
  • La certificació, representació i alta com a DPO-DPD, Delegat de Protecció de Dades de l’empresa davant de l’AEPD (Agencia Española Protección de Datos); registrat a la mateixa com a cooperant i col·laborador d'aquesta.
  • Els controls periòdics i auditories (PIA’S; Avaluacions d’Impacte)