Aspectes jurídics

 • Redacció del Document de Seguretat
 • Alta i redacció del Registre d'Activitats de Tractament 
 • Relació i redacció de contractes dels Encarregats de Tractament
 • Nominacions i autoritzacions
 • Violacions de seguretat i incidències
 • Procediments de control i seguretat - mesures proactives
 • Sol·licituds d'exercici de drets ARCO; portabilitat i oblit
 • Redacció de contractes de cessió de dades
 • Redacció de contractes d’encarregats de tractament
 • Clàusules legals informatives
 • Videovigilància
 • Transferència de dades