Adaptació LSSICE

La LSSICE (34/2002), Llei de Serveis de la societat de la informació i del comerç electrónic; afecta a tots els titulars de llocs web, i regula tots els serveis i comunicacions d’internet.

Totes les empreses, professionals i organitzacions que gestionen dades personals tenen que adaptar-se als principis i obligacions que obliga aquesta normativa per tal de garantitzar els drets dels interessats.

Amb la nostre trajectoria en la implantació de LOPD i RGPD en tot tipus d’organitzacions i sectors d’activitats diferents, assegurem l’adeqüació en la normativa de manera integral i efectiva sense uns elevats costos de temps i recurssos.

El nostre servei, és presencial i totalment adaptat a les necessitats particulars de cada empresa.

Beneficis:

-Evitar importants sancions; que provenen habitualment del nostre mateix entorn. Aquestes poden oscil.lar entre: 900 – 600.000 euros, segons la gravetat de la infracció.

-Seguretat informàtica; el mal ús de les noves tecnologies suposa un alt risc.

-Delimtació de responsabilitats; pel mal ús de tercers.

-Imatge empresarial; la correcta implantació d’una política de privacitat representa un valor afegit a qualsevol organització, demostrant valors com l’ètica i respecte pels seus clients i col.laboradors.

-Augmentar la capacitat de reacció; davant pèrdues de dades, l’actiu ,és valuós d’una empresa.