SOM PROFESSIONALS ESPECIALITZATS EN LA PROTECCIÓ DE DADES

Qui som


A BF CONSULTING -dataprotect- som professionals especialitzats en la Protecció de Dades, amb una àmplia experiència en la seva matèria que cobreixen de manera global i eficient els diferents camps que engloba la Protecció de Dades avui dia, conformant així professionalitat multidisciplinària i compromesa amb el resultat i la satisfacció del client.

Tenir el reconeixement del nostre talent professional en la matèria, en l'àmbit d'acreditacions, estudis especialitzats i certificacions, és una garantia bàsica per assolir aquest objectiu.


Comptem amb una àmplia experiència i coneixement de totes les solucions jurídiques i normatives que una empresa pot necessitar respecte al Tractament de Dades de caràcter personal.Es treballa amb un enfocament global de la problemàtica de cada cas buscant una solució integral amb resultats, tan a curt com a llarg termini.

BF CONSULTING -dataProtect- estem preparats per assessorar empreses nacionals e internacionals, en la seva adaptació al nou marc regulador derivat del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD i la LOPDGDD).

Des de l'entrada de normatives d'obligat compliment pel que fa a la Protecció de Dades, vam percebre la necessitat de les empreses de poder comptar amb una consultoria i assessorament complert i proper, d'atenció personalitazada i amb les màximes garamties, lo qual facilita el procés d'implantació de les normtives actualment en vigor. Donant una resposta àgil a necessitats reals.

-BF CONSULTING-dataProtect- ha estat pionera a Girona com a consultoria especialitzada en oferir un servei integral en matèria de Protecció de Dades i dret normatiu. 

Per mantenir la qualitat i eficiència en l'excel·lència del nostre servei al client, BF CONSULTING -dataProtect- està en contínua formació per tal de mantenir el més alt i actualitzat nivell en el nostre assessorament al client. Col·laborant i participant activament amb l'AEPD (Agencia Española Protección de Datos), APDCAT (Autoritat Catalana Protecció de Dades), APCPD (Asociación Profesional Consultores Protección de Datos) i APEP Asociación Profesional Española de Privacidad).